Kontzientzia

Kontzientzia

Informazio gehiago Informazio gutxiago

Garun eta jarrera-prozesuen irudikapen egoerak eta prozesu kontziente eta ez-kontzienteen arteko desberdintasunak ulertzean jarri dugu arreta, horretarako neuroirudi teknikak, protokolo psikofisiko berriak eta metodo analitiko aurreratuak erabiliz.

Hainbat arlo kognitibotan zehar egiten dugu hori, artean hautapen pertzeptuala, ikasketa eta oroimena, eta hizkuntza; baita metakognizioa ere, alegia, bakoitzak bere prozesu kognitibo propioak irudikatu, monitorizatu eta kontrolatzeko duen gaitasuna.

Gai horiek haur, heldu osasuntsu eta gaixoetan ikertzen ditugu.

Egindako aurkikuntzak, gizartearen onurarako, hezkuntza eta medikuntzara helarazteko konpromisoa hartu dugu, baita esku-hartze neurokognitiboak garatuz ere, dagokien gizarte multzoetan aldaketa konduktual moldagarriak sustatzeko.

Taldea

Argitalpenak

In press

Elosegi, P., Mei, N., & Soto, D. (In press). Characterising the Role of Awareness in Ensemble Perception. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. Doi:10.1037/xhp0001201
Soto, D., Salazar, A., Elosegi, P., Walter, A., Mei, N., Rodriguez, E., Petrollini, V., & Vicente, A. (In press). A novel image database for social concepts reveals preference biases in autistic spectrum in adults and children. Psychonomic Bulletin and Review. Doi:10.3758/s13423-023-02443-7

2024

Alcalá-López, D., Mei, N., Margolles, P., & Soto, D. (2024). Brain-wide representation of social knowledge. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 19(1). Doi:10.1093/scan/nsae032
Elosegi, P., Rahnev, D., & Soto, D. (2024). Think twice: Re-assessing confidence improves visual metacognition. Attention, Perception, and Psychophysics, 86(2), 373-380. Doi:10.3758/s13414-023-02823-0

Gurekin lan egin nahi duzu?

Gure zientzia talde anitz batekin hobea dela uste dugu

BCBLn gure taldea osatzen dutenen garapen profesionala bultzatzen dugu.

Jakin ezazu gaur egun zer eskaintza ditugun gure lantaldeko kide izateko eta nazioarteko ikerketa-proiektuetan parte hartzeko.

BCBLn lan egin nahi dut